Etno kuća Torlaci se nalazi na  desetak kilometara udaljenosti od Knjaževca u pravcu Zaječara. Predstavlja kompleks više objekata. 

 

Telefon: 064 81 57 301 i 065 95 62 401   

info@malareka-torlaci.com