11. ŠIPURIJADA

11. ŠIPURIJADA

U subotu, 21. oktobra u selu Novo Korito, biće održana jedanaesta po redu „Šipurijada“. Manifestacija od 2006. godine okuplja proizvođeče proizvoda od šipurka, stavljajući u prvi plan lekovita svojstva ove jako rasprostranjene biljke na području opštine Knjaževac. I ove godine povodom „Šipurijade“ biće raspisan likovni i literarni konkurs za niže razrede svih knjaževačkih osnovnih škola i predškolski uzrast PU „Bajka“. Manifestacija promoviše život na selu i ekspolataciju raspoloživih resursa koji se nalaze u prirodi a nisu iskorišćeni.