Vaučeri za odmor na Staroj planini i u Knjaževcu

Vaučeri za odmor na Staroj planini i u Knjaževcu

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje za usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima izvan opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera u trajanju od najmanje pet noćenja.
Ograničena je maksimalna vrednost vaučera po jednom korisniku na 5.000 dinara.
Potencijalni korisnici podnose prijave sa pratećom dokumentacijom na šalterima JP ,,Pošta Srbije”. Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju smeštaja kod ugostitelja sa objavljene liste na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (www.mtt.gov.rs).
Ugostitelji registrovani na teritoriji opštine Knjaževac koji učestvuju u programu:

Dragan Ćirić, selo Balta Berilovac, kontakt 019 735 230, e-mail: toknjazevac@mts.rs;

Zlatica Simonović, selo Crni Vrh, kontakt 019 735 230, e-mail: toknjazevac@mts.rs;

Oliver Kostić, selo Ćuštica, kontakt 019/737 040, e-mail: sedlar08@gmail.com;

Milan Stevanović, selo Crni Vrh, kontakt 019 735 230, e-mail: toknjazevac@mts.rs;

Dragomir Pešić, selo Vrtovac, kontakt 019 735 230, e-mail: toknjazevac@mts.rs;

Nadica Ćirić, selo Balta Berilovac, kontakt 064/12 49 909, e-mail: vilababinzub@gmail.com;

Jasmina Ranđelović, selo Jalovik Izvor, kontakt 064/15 95 089, e-mail: veselakuca965@gmail.com;

Marija Ivanović, selo Gornje Zuniče, kontakt 019 735 230, e-mail: toknjazevac@mts.rs;

Radivoje Bogdanović, selo Kalna,  kontakt 019 735 230, e-mail: toknjazevac@mts.rs;

JP Sportskoturistički resursi Knjaževac, Planinarski dom Babin Zub, kontakt 019 730 570, e-mail: strk.knjazevac@gmail.com .